BibTex RIS Cite

Evaluation of 5-year results of the inversion of inv(16) CBFBETA-MYH11 with real time RT-PCR in patients prediagnosed as AML

Year 2015, Volume: 54 Issue: 1, 26 - 29, 01.03.2015
https://doi.org/10.19161/etd.344103

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to evaluate the analysis of inv16 blood and bone marrow samples quantitively by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) method of 402 patients (322 adult, 80 children) prediagnosed as acute myeloid leukemia (AML), who were admitted to Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology between years 2009-2013. Materials and Methods: cDNA's were obtained following the total RNA/mRNA isolation which were taken from patients' blood and bone marrow samples and quantitaion of inv16 were performed by reverse transcriptase RT-PCR method at LightCycler2. Results: Four hundred and two cases were evaluated in terms of inv(16) CBFBETA-MYH11 inversion. As a result of the analysis, a total of 19 patient were determined inv16 positivity includes 12 adult (% 4) and 7 children (9%). Conclusion: Inv16 of quantitative analysis is supported to be an effective method for clinical evaluation of patients with AML, regarding remission of disease and implimentation of the treatment protocols toward achieving remission. More studies with AML patients are required for confirmation of the results.

AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi

Year 2015, Volume: 54 Issue: 1, 26 - 29, 01.03.2015
https://doi.org/10.19161/etd.344103

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'na 2009-2013 yılları arasında akut myeloid lösemi (AML) ön tanısı ile başvuran 402 olgunun (322 yetişkin, 80 çocuk) kan veya kemik iliği örneklerinin inv16 kantitasyon analizlerinin RT-PCR yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Hastalardan alınan kan ve kemik iliği örneklerinden total RNA/mRNA izolasyonunu takiben cDNA'ları elde edilerek revers-transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemiyle inv16 kantitasyonu LightCycler2 cihazında gerçekleştirildi. Bulgular: Dört yüz iki olgu, inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonu açısından değerlendirildi. Yapılan analiz sonucunda 12 (% 4) erişkin ve 7 (% 9) çocuk olmak üzere toplam 19 olguda inv16 pozitifliği saptandı. Sonuç: Inv16 kantitatif analizi, AML hastalarının klinik değerlendirilmesinde, hastalığın seyri ve remisyon sağlanmasına yönelik tedavi protokollerinin uygulanmasında etkili bir yöntem olduğunu desteklemektedir. AML hasta grubunu içeren daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar desteklenmelidir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA57NY53ZE
Journal Section Research Articles
Authors

Aslı TETİK Vardarlı

Burçin TEZCANLI Kaymaz

Vildan BOZOK Çetintaş

Sunde YILMAZ Süslüer

Duygu Aygüneş

Ayşegül Dalmızrak

Çağdaş Aktan

Ali Şahin Küçükaslan

Tuğçe Balcı

Çağla Kayabaşı

Besra Özmen Yelken

Nur Selvi Günel

Çığır Biray Avcı

Buket Kosova

Zuhal Eroğlu

Serap Aksoylar

Nazan Çetingül Can Balkan

Deniz Yılmaz

Yeşim Aydınok

Kaan Kavaklı

Mahmut Töbü

Murat Tombuloğlu

Filiz Büyükkeçeci

Fahri Şahin

Güray Saydam

Cumhur Gündüz

Publication Date March 1, 2015
Submission Date March 1, 2015
Published in Issue Year 2015Volume: 54 Issue: 1

Cite

Vancouver Vardarlı AT, Kaymaz BT, Çetintaş VB, Süslüer SY, Aygüneş D, Dalmızrak A, Aktan Ç, Küçükaslan AŞ, Balcı T, Kayabaşı Ç, Yelken BÖ, Günel NS, Avcı ÇB, Kosova B, Eroğlu Z, Aksoylar S, Balkan NÇC, Yılmaz D, Aydınok Y, Kavaklı K, Töbü M, Tombuloğlu M, Büyükkeçeci F, Şahin F, Saydam G, Gündüz C. AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. EJM. 2015;54(1):26-9.