PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The role of cardiac imaging modalities in risk stratification of patients with hypertrophic cardiomyopathy

Year 2015, Volume 54, Issue 4, 205 - 212, 01.12.2015
https://doi.org/10.19161/etd.344165

Abstract

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a genetic cardiac disorder. It is the most common reason of sudden cardiac death (SCD) in young athletes. Prevention of these deaths is of high concern among physicians. Patients with high risk of SCD are canditates for implantable cardioverter device therapy. Cardiac imaging modalities provide important data in risk stratification for identifying HCM patients with high risk of SCD and interpreting the data obtained by different imaging modalities is important for prevention of SCD in this population. In this review, we evaluated the role of imaging modalities and their values in risk stratification of patients with HCM.

Hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri

Year 2015, Volume 54, Issue 4, 205 - 212, 01.12.2015
https://doi.org/10.19161/etd.344165

Abstract

Hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) genetik geçişli bir kalp hastalığıdır. Genç sporcularda ani kardiyak ölümün (AKÖ) en sık nedenidir. Bu ölümlerin önlenebilmesi için hekimler büyük özen göstermektedir. Ani kardiyak ölüm açısından yüksek riskli hastalar implante edilebilen kardiyoverter defibrilatör tedavisi için adaydırlar. Ani kardiyak ölüm açısından yüksek riskli bu bireylerin saptanabilmesi için yapılan risk sınıflandırmasında kardiyak görüntüleme yöntemleri önemli bilgiler sağlamaktadır. Görüntüleme yöntemleri ile elde edilen bilgilerin doğru yorumlanması ve önlemlerin alınması bu hastalar için hayat kurtarıcı olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Teknolojideki gelişmeler yüksek riskli hastaların erken tespitine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu derlemede biz HKM'li hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri ve önemini değerlendirdik.

Details

Other ID JA24HS62DY
Journal Section Reviews
Authors

Kamil Tülüce This is me


Sadık Volkan Emren This is me


Selcen Yakar TÜLÜCE This is me


Cemil Gürgün Cahide Soydaş ÇINAR This is me

Publication Date December 1, 2015
Application Date December 1, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 54, Issue 4

Cite

Vancouver Tülüce K. , Emren S. V. , Tülüce S. Y. , Çınar C. G. C. S. Hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(4): 205-212.