Year 2016, Volume 55 , Issue 2, Pages 59 - 64 2016-06-01

Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi
Effect of body temperature on residual neuromuscular blockade of intermediate-acting neuromuscular blocking agents

Sermin Karaarslan [1] , Mustafa GÖNÜLLÜ [2] , Zeki Tuncel Tekgül [3] , Ergin Alaygut [4] , Yücel KARAMAN [5]


Amaç: Erişkin hastalarda postoperatif ölçülen farklı vücut sıcaklıklarında orta etkili kas gevşeticilerin residüel nöromusküler blok oranlarının karşılaştırılmasıdır. Ayrıca orta etki süreli kas gevşeticilerine bağlı erken postoperatif rezidüel nöromusküler blok insidansını ve buna etki eden faktörleri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya genel aneztezi altında opere olan 268 hasta dahil edildi. Hastalar derlenme ünitesine giriş anlarından itibaren akseleromyografi tekniği ile değerlendirilmiştir. Yapılan “train of four” (TOF) ölçümlerine ek klinik bulgular kaydedilmiştir. Ayrıca hastanın demografik verilerinin yanısıra cerrahi tipi, süresi, ek doz uygulanıp uygulanmadığı, dekürarizasyon yapılıp yapılmadığı, uygulanan inhalasyon anesteziği ve diğer anestezik ajanlar kaydedilmiştir. Hastaların vücut ısıları timpanik ısıölçer ile ölçülerek, farklı vücut sıcaklığında orta etkili kas gevşeticilerin rezidüel nöromüsküler blok oranları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda rezidüel nöromusküler blok oranı % 48.9 olarak saptandı. Tek-değişkenli analizlerde cerrahi süresi, kas gevşetici tekrarı, dekürarizasyon ve vücut ısısı ile rezidüel nöromüsküler blok arasında anlamlı fark saptandı. Çok-değişkenli analizde ise cerrahi süresi, dekürarizasyon ve vücut ısısı ile rezidüel nöromüsküler blok arasında anlamlı fark saptanırken, kas gevşetici tekrarı ile rezidüel nöromüsküler blok arasında anlamlı fark saptanmadı. Hastalar 35 derecenin altında ve üstünde iki grupta değerlendirilerek çalışmamız dahilinde kullanılmış olan üç nöromuskuler bloker arasında ortalama TOF değerleri açısından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Sonuç: Kullanılan nöromüsküler bloker ajanın intraoperatif ve postoperatif ılımlı hipotermisi olan hastalarda rezidüel nöromüsküler blok üzerine etkisi olmadığı sonucuna varıldı.
Aim: Aim of this study was to compare the rates of residual neuromuscular block in patients at different postoperative body temperatures. We also investigated incidence of early postoperative residual neuromuscular block with intermediate acting neuromuscular blocking agents and the factors affecting early postoperative residual neuromuscular block with intermediate acting neuromuscular blocking agents. Material and Methods: Two hundred and sixty-eight patients who underwent surgery under general anesthesia were enrolled in this study. Patients were monitored with an acceleromyograph from the moment of admission to post anesthesia care unit. In addition to Train of Four (TOF) measurements, patients' clinical findings (tongue depressor test, hand squeezing, existence of diplopia, ability to swallow, ability to lift head and legs for 5 seconds) were monitored and recorded. Patients body temperatures are measured with a tympanic thermometer and residual neuromuscular block at different body temperatures were compared. Results: The incidence of residual neuromuscular block was 48.9%. Univariate analysis of the data showed that surgical duration, maintenance dose administration, administration of reversal agent and body temperature were significantly relevant with residual neuromuscular block. There weren't any statistically significant difference between TOF values of patients with body temperatures lower or higher than 35ºC who were administered either one of the 3 neuromuscular blocking agents utilized in this study. Conclusion: We conclude that choice of intermediate acting neuromuscular blocking agent has no influence on residual neuromuscular block in patients with both intraoperative and postoperative mild hypothermia.
Other ID JA77BM35HT
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sermin Karaarslan

Author: Mustafa GÖNÜLLÜ

Author: Zeki Tuncel Tekgül

Author: Ergin Alaygut

Author: Yücel KARAMAN

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { etd344183, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {59 - 64}, doi = {10.19161/etd.344183}, title = {Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi}, key = {cite}, author = {Karaarslan, Sermin and Gönüllü, Mustafa and Tekgül, Zeki Tuncel and Alaygut, Ergin and Karaman, Yücel} }
APA Karaarslan, S , Gönüllü, M , Tekgül, Z , Alaygut, E , Karaman, Y . (2016). Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi . Ege Tıp Dergisi , 55 (2) , 59-64 . DOI: 10.19161/etd.344183
MLA Karaarslan, S , Gönüllü, M , Tekgül, Z , Alaygut, E , Karaman, Y . "Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi" . Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 59-64 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31451/344183>
Chicago Karaarslan, S , Gönüllü, M , Tekgül, Z , Alaygut, E , Karaman, Y . "Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 59-64
RIS TY - JOUR T1 - Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi AU - Sermin Karaarslan , Mustafa Gönüllü , Zeki Tuncel Tekgül , Ergin Alaygut , Yücel Karaman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344183 DO - 10.19161/etd.344183 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 64 VL - 55 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344183 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344183 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi %A Sermin Karaarslan , Mustafa Gönüllü , Zeki Tuncel Tekgül , Ergin Alaygut , Yücel Karaman %T Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344183 %U 10.19161/etd.344183
ISNAD Karaarslan, Sermin , Gönüllü, Mustafa , Tekgül, Zeki Tuncel , Alaygut, Ergin , Karaman, Yücel . "Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi". Ege Tıp Dergisi 55 / 2 (June 2016): 59-64 . https://doi.org/10.19161/etd.344183
AMA Karaarslan S , Gönüllü M , Tekgül Z , Alaygut E , Karaman Y . Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi. ETD. 2016; 55(2): 59-64.
Vancouver Karaarslan S , Gönüllü M , Tekgül Z , Alaygut E , Karaman Y . Vücut sıcaklığının orta-etkili kas gevşeticilerde rezidüel nöromüsküler blokaja etkisi. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(2): 59-64.

Authors of the Article
Sermin Karaarslan [1]
Mustafa GÖNÜLLÜ [2]
Zeki Tuncel Tekgül [3]
Ergin Alaygut [4]
Yücel KARAMAN [5]