Year 2016, Volume 55 , Issue 2, Pages 65 - 70 2016-06-01

Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları
The functional dependency rates of Bornova district residents over age 65

Sevnaz ŞAHİN [1] , Hayal Boyacıoğlu [2] , Pınar Tosun Taşar [3] , Elif Kozan [4] , Ozan Fatih Sarıkaya [5] , Fehmi AKÇİÇEK [6]


Amaç: İnsan ömrünün uzaması ile birlikte toplumlarda yaşlı nüfus oranları da artmaktadır. Yaşlı nüfustaki artış toplumda sağlık politikaları ve sosyal politikaların şekillenmesinde önem taşımaktadır. Bu çalışmada İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan yaşlılarda günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve yardımcı günlük yaşam aktivitelerini (YGYA) değerlendirerek fonksiyonel bağımlılık durumunun saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Örneklem Bornova ilçesinin Atatürk, Erzene ve Kazımdirik Mahallesinde oturan yaşlılardan kota örneklemesi ile seçilmiştir. Yaşlılara demografik ve kategorik 10 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Fonksiyonel bağımlılığı saptamak için Barthel İndeksi ve Lawton ve Brody'in YGYA ölçeği kullanılmıştır. Tüm veriler bu konuda eğitim almış üniversite öğrencileri tarafından yüz yüze görüşme ile alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan 152 yaşlının yaş ortalaması 72.9± 5, %57.9'u (n=88) erkek, %67.8'inin (n=103) yaşı 65-74 arasındadır. Vakalarda en sık görülen kronik hastalık hipertansiyon olup %37.5 (n=57) oranındadır. Yaşlılardaki bağımlılık puanları Barthel İndeksine göre 79.64±16.92 (orta derecede bağımlı), Lawton ve Brody YGYA'ya göre 14.79±4.56 (yarı bağımlı) bulunmuştur. Barthel İndeksine göre erkekler, bağırsak bakımı açısından kadınlara göre daha bağımsızdır. Lawton ve Brody YGYA göre erkekler alışveriş, mali işler konusunda kadınlara göre daha bağımsız iken çamaşır, ev temizliğinde kadınların daha bağımsız olduğu saptanmıştır. Sonuç: Yaşlılar, Barthel'e göre orta derecede bağımlı, Lawton ve Brody'e göre yarı bağımlı bulunmuştur.
Aim: The elderly populations of societies are increasing proportionately as a result of increased life expectancy. The increase in the elderly population is important in shaping the health and social policies of society.This survey aims to determine functional dependency by assessing the activities of daily living (ADL) and the instrumental activities of daily living (IADL) of elderly people living in the Bornova district of İzmir. Materials and Methods: Samples were selected by quota sampling from the elderly people living in Atatürk, Erzene and Kazım Dirik neighborhoods of Bornova district. A questionnaire consisting of demographic and categorical 10 questions was administered to the elderly. Barthel Index and Lawton and Brody's IADL scale were used to determine the functional dependence. All data was collected by face to face interviews by college students trained in this regard. Results: The average age of the 152 elderly participants in the study was 72.9± 5.09. Of them, 57.9% were male, and 67.8% were between the ages of 65 and 74. Their most common chronic disease was hypertension, which affected 37.5% of them. The dependency score of the participants was 79.64±16.92 according to the Barthel Index (an intermediate dependency level) and 14.79±4.56 (semi-dependent) according to Lawton and Brody's IADL. When assessed according to the Barthel ADL Index males scored higher on the question about bowel care. According to Lawton and Brody's IADL men were more independent about shopping and financial affairs, while women were found to be more independent about washing and home cleaning. Conclusion: Elderly were found intermediate dependent according to Barthel ADL Index and semi dependent according to Lawton and Brody's IADL.
Other ID JA76GR33CH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sevnaz ŞAHİN

Author: Hayal Boyacıoğlu

Author: Pınar Tosun Taşar

Author: Elif Kozan

Author: Ozan Fatih Sarıkaya

Author: Fehmi AKÇİÇEK

Dates

Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { etd344184, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {65 - 70}, doi = {10.19161/etd.344184}, title = {Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Sevnaz and Boyacıoğlu, Hayal and Taşar, Pınar Tosun and Kozan, Elif and Sarıkaya, Ozan Fatih and Akçi̇çek, Fehmi} }
APA Şahi̇n, S , Boyacıoğlu, H , Taşar, P , Kozan, E , Sarıkaya, O , Akçi̇çek, F . (2016). Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları . Ege Tıp Dergisi , 55 (2) , 65-70 . DOI: 10.19161/etd.344184
MLA Şahi̇n, S , Boyacıoğlu, H , Taşar, P , Kozan, E , Sarıkaya, O , Akçi̇çek, F . "Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları" . Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 65-70 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31451/344184>
Chicago Şahi̇n, S , Boyacıoğlu, H , Taşar, P , Kozan, E , Sarıkaya, O , Akçi̇çek, F . "Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 65-70
RIS TY - JOUR T1 - Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları AU - Sevnaz Şahi̇n , Hayal Boyacıoğlu , Pınar Tosun Taşar , Elif Kozan , Ozan Fatih Sarıkaya , Fehmi Akçi̇çek Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344184 DO - 10.19161/etd.344184 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 70 VL - 55 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344184 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344184 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları %A Sevnaz Şahi̇n , Hayal Boyacıoğlu , Pınar Tosun Taşar , Elif Kozan , Ozan Fatih Sarıkaya , Fehmi Akçi̇çek %T Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344184 %U 10.19161/etd.344184
ISNAD Şahi̇n, Sevnaz , Boyacıoğlu, Hayal , Taşar, Pınar Tosun , Kozan, Elif , Sarıkaya, Ozan Fatih , Akçi̇çek, Fehmi . "Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları". Ege Tıp Dergisi 55 / 2 (June 2016): 65-70 . https://doi.org/10.19161/etd.344184
AMA Şahi̇n S , Boyacıoğlu H , Taşar P , Kozan E , Sarıkaya O , Akçi̇çek F . Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları. ETD. 2016; 55(2): 65-70.
Vancouver Şahi̇n S , Boyacıoğlu H , Taşar P , Kozan E , Sarıkaya O , Akçi̇çek F . Bornova ilçesinde yaşayan 65 yaş üzeri nüfustaki fonksiyonel bağımlılık oranları. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(2): 65-70.

Authors of the Article
Sevnaz ŞAHİN [1]
Hayal Boyacıoğlu [2]
Pınar Tosun Taşar [3]
Elif Kozan [4]
Ozan Fatih Sarıkaya [5]
Fehmi AKÇİÇEK [6]