Year 2016, Volume 55 , Issue 2, Pages 78 - 81 2016-06-01

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı
The prevalence and distribution of congenital heart disease in neonates with Down syndrome in Southeastern Anatolian Region of Turkey

Bedri ALDUDAK [1] , Muhittin Çelik [2] , Melek AKAR [3] , Osman AKDENİZ [4] , Sertaç Hanedan Onan [5]


Amaç: Down sendromlu (DS) hastalarda konjenital kalp hastalığı (KKH) sıklığı %40-60 arasında değişmektedir. Down sendromlu hastalarda KKH sıklığı ve dağılımı toplumlara ve etnik kökene göre farklılık gösterebildiğinden bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde DS olan yenidoğanlarda KKH sıklığını ve dağılımını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2011-2013 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesine izlenen DS olgular alındı. Deneyimli pediyatrik kardiyolog, tüm olguları GE Vivid 3 cihazı ile transtorasik ekokardiyografi ile incelendi. Tüm hastaların hastane dosyaları değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 53'ü erkek toplam 87 yenidoğan alındı. Olguların yaş ortalaması 8.6±5.2 gün (0-30) idi. Elli yedi olguda (%65.5) KKH saptandı; 37 olguda (%64.9) tek defekt, 16 olguda (%28) iki defekt, 4 olguda (%7) ise üç defekt birlikte bulundu. Defekt sıklığı olarak 23 (%29.8) atrioventriküler septal defekt (AVSD), 22 (%28.5) ventriküler septal defekt (VSD),18 (%23.3) sekundum atriyal septal defekt, 11 (%14.2) patent duktus arteriosus, 1 Fallot tetralojisi, 1 tek ventrikül ve 1 kesintili aortik ark saptandı. Sonuç: Bilgilerimize göre, yenidoğan döneminde DS hastalarda yapılan ilk çalışmadır. AVSD en sık görülen defekt olmakla beraber VSD beklenenden daha yüksek bulundu. DS hastalarda KKH taramasının yenidoğan döneminde gerçekleştirilmesi daha güvenilirdir, KKH sıklığı ve dağılımının varyasyonu bölgesel ve etnik farklılıklar göstermektedir.
Aim: The prevalence of congenital heart disease (CHD) was reported as 40-60% in patients with Down syndrome (DS). As the prevalence and distribution of congenital heart defects in DS varies according to population and ethnicity, we aimed to investigate CHD in patients with DS in Southeastern Anatolian Region. Materials and Methods: DS cases who were followed-up in neonatal intensive care unit between 2011 and 2013 were included. An experienced pediatric cardiologist examined all cases by transthoracic echocardiography using GE Vivid 3 device. Hospital records of all patients were reviewed. Results: A total of 87 neonates (53 males) were evaluated. The mean age of the presentation was 8.6±5.2 days (range 0-30 days). The number of patients with CHD was 57 (65.5%); one defect in 37 cases (64.9%), two defects in 16 cases (28%), and three defects together in 4 cases (7%). The distribution of CHD in patients revealed atrioventricular septal defect (AVSD) in 23 patients (29.8%), ventricular septal defect (VSD) in 22 patients (28.5%), secundum atrial septal defect in 18 patients (23.3%), patent ductus arteriosus in 11 patients (14.2%), and tetralogy of Fallot in 1, univentricular heart in 1, and intermittent aortic arc in 1 patient. Conclusion: To the best of our knowledge, this is the first study performed only on neonates with DS. The most common defect was AVSD although incidence of VSD was higher than expected. Performing CHD screening during neonatal period is more reliable in patients with DS. The variation in the prevalence and distribution of CHD indicates regional and ethnic variability among patients with DS.
Other ID JA62CE29ES
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bedri ALDUDAK

Author: Muhittin Çelik

Author: Melek AKAR

Author: Osman AKDENİZ

Author: Sertaç Hanedan Onan

Dates

Application Date : June 1, 2016
Acceptance Date : August 12, 2020
Publication Date : June 1, 2016

Bibtex @ { etd344186, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {78 - 81}, doi = {10.19161/etd.344186}, title = {Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı}, key = {cite}, author = {Aldudak, Bedri and Çelik, Muhittin and Akar, Melek and Akdeni̇z, Osman and Onan, Sertaç Hanedan} }
APA Aldudak, B , Çelik, M , Akar, M , Akdeni̇z, O , Onan, S . (2016). Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı . Ege Tıp Dergisi , 55 (2) , 78-81 . DOI: 10.19161/etd.344186
MLA Aldudak, B , Çelik, M , Akar, M , Akdeni̇z, O , Onan, S . "Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı" . Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 78-81 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31451/344186>
Chicago Aldudak, B , Çelik, M , Akar, M , Akdeni̇z, O , Onan, S . "Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 78-81
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı AU - Bedri Aldudak , Muhittin Çelik , Melek Akar , Osman Akdeni̇z , Sertaç Hanedan Onan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344186 DO - 10.19161/etd.344186 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 81 VL - 55 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344186 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344186 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı %A Bedri Aldudak , Muhittin Çelik , Melek Akar , Osman Akdeni̇z , Sertaç Hanedan Onan %T Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344186 %U 10.19161/etd.344186
ISNAD Aldudak, Bedri , Çelik, Muhittin , Akar, Melek , Akdeni̇z, Osman , Onan, Sertaç Hanedan . "Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı". Ege Tıp Dergisi 55 / 2 (June 2016): 78-81 . https://doi.org/10.19161/etd.344186
AMA Aldudak B , Çelik M , Akar M , Akdeni̇z O , Onan S . Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı. ETD. 2016; 55(2): 78-81.
Vancouver Aldudak B , Çelik M , Akar M , Akdeni̇z O , Onan S . Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Down sendromlu yenidoğanlarda konjenital kalp hastalığı prevalansı ve dağılımı. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(2): 78-81.