Year 2017, Volume 56 , Issue 1, Pages 11 - 16 2017-03-01

Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri
The role of magnetization transfer MRI in the evaluation of brain and in the diagnosis of brain diseases in pediatrics

Elçin Aydın [1] , Cenk Eraslan [2] , Pelin Yüzbaş [3] , Nuri Şener [4]


Amaç: Pediatrik grup santral sinir sistemi (SSS) patolojilerinde MTnin konvansiyonel MRI sekanslarına katkısı, normal olgularda MT bulguları ve yaşa göre gösterdiği değişikliklerin sunulması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Hastanemize değişik nörolojik yakınmalarla başvuran 126 hasta (48 kız, 78 erkek), 28 olgu infant (1 ay-2 yıl), 98 çocuk (2-18 yıl) olmak üzere 2 farklı yaş grubundaydı. Konvansiyonel ve MT MRI incelemeleri yapıldı. Normal gruptaki olgularımızın verilerinin istatistiksel değerlendirilmesinde t-test, korelasyon ve varyans analizi yöntemleri kullanıldı. Bulgular: Altmış altı normal olgunun (36 erkek, 30 kız çocuğu), 18 anatomik lokalizasyonda cinsiyet ile Manyetizasyon Transfer Ratio (MTR) arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı. Normal gruptaki (28 olgu 0-24 ay, 26si 24-108 ay, 12si 109-192 ay) yaş grubunda olgularda MTR değerlerinin ilerleyen yaş ile artışı korelasyon analizine göre yapılan incelemede talamus dışında istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Gri cevher yapılarında en yüksek değer globus pallidus, nucleus dentatus ve nucleus ruberde izlenmiştir. Klinik ve konvansiyonel MRG teknikleri ile tanısı konulan nörometabolik ve nörodejeneratif hastalıklarda, SSS enfeksiyonları, beyin tümörleri gibi SSS patolojilerinde aynı yaş grubundaki normal olgularla karşılaştırmalı olarak yapılan değerlendirmede etkilenen alanlarda daha düşük MTR değeri bulundu. Sonuç: Rutin kullanıma girmemiş olan MT görüntülemenin tek başına değil ama diğer MR sekansları ile birlikte tanıya yardımcı olduğu düşünülmektedir.
Aim: It is aimed to evaluate the contribution of Magnetization Transfer (MT) to conventional magnetic resonance imaging in pediatric central nervous system pathologies, and to present the MT findings and the changes in Magnetization Transfer Ratio (MTR) with age in normal pediatric cases. Materials and Methods: A total of 126 pediatric patients (48 girls and 78 boys), who presented to our hospital with various neurological complaints, were divided into two different age groups: 28 infants (1 month-2 years) and 98 children (2-18 years). They underwent conventional and MT MRI examinations. T-test, correlation analysis and variance analysis were used for statistical evaluation of data of the cases in the normal group. Results: No statistically significant difference was found in the MTR of 66 normal cases (36 boys and 30 girls) in 18 anatomical locations between the genders. Correlation analysis performed in normal cases revealed that increased MTR was significantly correlated with increasing age, excluding the MTR of thalamus, in all age groups (28 cases were between 0 and 24 months of age, 26 were between 24 and 108 months of age, and 12 were between 109 and 192 months old). Among grey matter structures, the highest MTR was observed in globus pallidus, dentate nucleus and nucleus ruber. In the comparison of the cases with neurometabolic and neurodegenerative diseases and CNS pathologies such as infections and tumors, diagnosed based on clinical examination and conventional MRI, with age-matched normal cases, demonstrated lower MTR in the areas involved. Conclusion: It is thought that MT imaging, which is yet not available in routine practice, is helpful in diagnosis not alone but together with other MRI sequences.
Other ID JA79UY28BP
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Elçin Aydın

Author: Cenk Eraslan

Author: Pelin Yüzbaş

Author: Nuri Şener

Dates

Application Date : March 1, 2017
Acceptance Date : August 12, 2020
Publication Date : March 1, 2017

Bibtex @ { etd344292, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2017}, volume = {56}, pages = {11 - 16}, doi = {10.19161/etd.344292}, title = {Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri}, key = {cite}, author = {Aydın, Elçin and Eraslan, Cenk and Yüzbaş, Pelin and Şener, Nuri} }
APA Aydın, E , Eraslan, C , Yüzbaş, P , Şener, N . (2017). Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri . Ege Tıp Dergisi , 56 (1) , 11-16 . DOI: 10.19161/etd.344292
MLA Aydın, E , Eraslan, C , Yüzbaş, P , Şener, N . "Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri" . Ege Tıp Dergisi 56 (2017 ): 11-16 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31460/344292>
Chicago Aydın, E , Eraslan, C , Yüzbaş, P , Şener, N . "Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri". Ege Tıp Dergisi 56 (2017 ): 11-16
RIS TY - JOUR T1 - Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri AU - Elçin Aydın , Cenk Eraslan , Pelin Yüzbaş , Nuri Şener Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19161/etd.344292 DO - 10.19161/etd.344292 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 16 VL - 56 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344292 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344292 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri %A Elçin Aydın , Cenk Eraslan , Pelin Yüzbaş , Nuri Şener %T Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri %D 2017 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 56 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.344292 %U 10.19161/etd.344292
ISNAD Aydın, Elçin , Eraslan, Cenk , Yüzbaş, Pelin , Şener, Nuri . "Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri". Ege Tıp Dergisi 56 / 1 (March 2017): 11-16 . https://doi.org/10.19161/etd.344292
AMA Aydın E , Eraslan C , Yüzbaş P , Şener N . Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri. ETD. 2017; 56(1): 11-16.
Vancouver Aydın E , Eraslan C , Yüzbaş P , Şener N . Pediatrik olgularda beynin değerlendirilmesinde ve pediatrik beyin hastalıklarının tanısında manyetik transfer MRG’nin yeri. Ege Tıp Dergisi. 2017; 56(1): 11-16.