Year 2017, Volume 56 , Issue 1, Pages 17 - 23 2017-03-01

Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi
Examination of attitudes and success levels of dentistry students towards biostatistics course

Aslı Suner [1] , Esen Ersoy [2]


Amaç: Biyoistatistik, diş hekimliğinde araştırma tasarlanması ve uygulanması için verilerin analiz edilmesi, sonuçların yorumlanması ve yüksek kalitede yayın basılmasında büyük öneme sahiptir. Bu çalışma, diş hekimliği fakültesinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumlarını ve derse ilişkin başarılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki iki kredilik zorunlu biyoistatistik dersini alan lisans birinci sınıfta öğrenim gören 90 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin tutumları dokuzlu likert tipinde hazırlanmış, geçerliliği ve güvenilirliği daha önceden çalışılmış olan ölçek kullanılarak belirlenmiştir. Ön test ve son test için güvenilirlik analizi yapılıp, ölçek toplamı ve ölçek alt boyutları için Cronbach Alfa katsayıları elde edilmiştir. Tutum puanlarının ve sınav notlarının normal dağılıp dağılmadığını görmek için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Ön test ve son test tutum ölçeği puanlarının karşılaştırılmasında, iki bağımsız grup için t-testi kullanılırken; vize ve final sınavları notları ile örnek soru puanlarının karşılaştırılmasında iki bağımlı grupta Wilcoxon İşaretli Sıra testi 0.05 anlamlılık düzeyinde kullanılmıştır. Bulgular: Cronbach Alfa katsayısı ön test için 0.67; son test için 0.68 bulunarak, ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu belirlenmiştir. Öğrencilerin ders yılı sonundaki tutum puanlarında artışlar olduğu görülmüş, ön test ve son test tutum ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık elde edilmiştir (p=0.019). Ara sınav ve final sınavı notları arasında (p=0.097) ve her iki sınavda sorulan örnek soru puanı açısından (p=0.482) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sonuç: Biyoistatistik dersinin işlenişi, öğrencilerin derse yönelik tutumlarını ve başarılarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu nedenle, diş hekimliği fakültesinde okutulmakta olan biyoistatistik dersinin etkili işlendiği söylenebilir.
Aim: Biostatistics is of great significance for practices and research designs in dentistry to analyze data, to interpret the results and to publish high quality publications. This study conducted to assess the success and attitudes of undergraduate dental students towards biostatistics course. Materials and Methods: The study involved 90 first year dental undergraduate students enrolled in a two-credit mandatory biostatistics course in 2014-2015 at the Faculty of Dentistry, Ege University. Attitudes of the students were determined by using the nine point likert type scale. Reliability analysis for pretest and posttest was conducted and Cronbach Alpha coefficients for the points of total scale and scale sub-dimensions were obtained. Shapiro-Wilk test was used to see whether attitude scores and grades were normal. While unpaired t-test was used for comparing attitude scores of pretest and posttest; Wilcoxon signed rank test for two dependent group comparison was used to compare grades of both exams, and scores obtained from the sample question, with a significance level of 0.05. Results: The Cronbachs Alpha Coefficient was 0.67 for pretest, 0.68 for posttest; the scale has a high reliability. The students attitude points increased at the end of the year, comparing the pretest and posttest attitude scores, a statistically significant difference was existed (p=0.019). There was no significant statistical difference between the grades of both exams (p=0.097) and the sample question (p=0.482). Conclusion: Consequently, the biostatistics course was instructed positively affected the attitudes and success levels of the students. Thus, it is possible to utter that the biostatistics course in dentistry faculty is effectively instructed.
Other ID JA84NA22PU
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Aslı Suner

Author: Esen Ersoy

Dates

Publication Date : March 1, 2017

Bibtex @ { etd344293, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2017}, volume = {56}, pages = {17 - 23}, doi = {10.19161/etd.344293}, title = {Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi}, key = {cite}, author = {Suner, Aslı and Ersoy, Esen} }
APA Suner, A , Ersoy, E . (2017). Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi . Ege Tıp Dergisi , 56 (1) , 17-23 . DOI: 10.19161/etd.344293
MLA Suner, A , Ersoy, E . "Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi" . Ege Tıp Dergisi 56 (2017 ): 17-23 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31460/344293>
Chicago Suner, A , Ersoy, E . "Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi". Ege Tıp Dergisi 56 (2017 ): 17-23
RIS TY - JOUR T1 - Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi AU - Aslı Suner , Esen Ersoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19161/etd.344293 DO - 10.19161/etd.344293 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 23 VL - 56 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344293 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344293 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi %A Aslı Suner , Esen Ersoy %T Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi %D 2017 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 56 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.344293 %U 10.19161/etd.344293
ISNAD Suner, Aslı , Ersoy, Esen . "Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi". Ege Tıp Dergisi 56 / 1 (March 2017): 17-23 . https://doi.org/10.19161/etd.344293
AMA Suner A , Ersoy E . Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi. ETD. 2017; 56(1): 17-23.
Vancouver Suner A , Ersoy E . Diş hekimliği öğrencilerinin biyoistatistik dersine yönelik tutumları ve başarı durumlarının incelenmesi. Ege Tıp Dergisi. 2017; 56(1): 17-23.