Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı

Year 2019, Volume 58, Issue 2, 140 - 143, 28.06.2019
https://doi.org/10.19161/etd.467187

Abstract

Amaç: Posterior mediastinal nörojenik tümörlerin yaklaşık %10’u spinal kanala invazedir. İnvaze tümörlerin tek seansta güvenli bir şekilde spinal ve torasik komponentinin birlikte çıkarılması gerekir. Bu lokalizasyondaki tümörlerin spinal kanal invazyonunun olup olmadığının direkt ve indirekt bulguları, ameliyat öncesi çektirilen bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) ile detaylı olarak değerlendirilmelidir. Çalışmamızda, kliniğimizde opere ettiğimiz bu tür tümörlerdeki tanı ve yaklaşımımızın sunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Nörojenik tümör nedeni ile opere ettiğimiz tüm hastaların klinik bilgileri retrospektif olarak analiz edildi. 
Bulgular: Çalışmaya aldığımız 35 hastanın 19’u erkek 16’sı kadındı ve yaş ortalaması 40 yıldı (dağılım: 19-71).
Hastaların sadece 5’inde (%14) operasyon öncesi semptom mevcuttu. Tümör boyutları 2,1 cm ile 17 cm arasında (ortanca 6,2) idi. Hastaların 7’sinde (%20) radyolojik olarak spinal kanal invazyonu olduğu belirtildi. Laminektomi gerektiren dumbbell tipteki 6 hasta ile birlikte hepsi komplet olarak rezeke edildi. İnvazyon gösteren vakalardaki lezyonlar beyin ve sinir cerrahi uzmanı ile birlikte yapıldı. Ortalama takip süresi 48 ay (3 ila 72 ay) idi. Bir hastada ameliyat sırasında tamir edilen serebrospinal sıvı kaçağı ile postoperatif kalıcı olmayan spinal hasar meydana geldi ve 4 ayda düzeldi. Mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Ameliyat öncesinde, nörojenik dumbbell tümör teşhis edilmezse, sadece intratorasik kısmının çıkarılması, kalıcı spinal hasara neden olabilir. Spinal kanalı incelemek için MRI kritik öneme sahiptir. Preoperatif invazyon tespit edildiğinde tek seansta sinir cerrahisi ekibi ile birlikte tümörün daha güvenli rezeksiyonu mümkündür.

References

 • Whooley BP, Urschel JD, Antkowiak JG, Takita H. Primary tumors of the mediastinum. J Surg Oncol 1999;70:95–9.
 • Silverman NA, Sabiston DC Jr. Mediastinal masses. Surg Clin North Am 1980;60(4):757–77.
 • Bobbio A, Hamelin-Canny E, Roche N, et al. Abducens nerve palsy after schwannoma resection. Ann Thorac Surg 2015;99(2):694-5.
 • Akwari OE, Payne WS, Onofrio BM, Dines DE, Muhm JR. Dumbbell neurogenic tumors of the mediastinum. Mayo Clin Proc 1978;53(6):353-8.
 • Kocatürk C. Mediastinal nörojenik tümörler. Toraks Cerrahisi Bulteni 2011;2(2):106-16.
 • Grillo HC, Ojemann RG, Scannell JG, Zervas NT. Combined approach to “dumbbell” intrathoracic and intraspinal neurogenic tumors. Ann Thorac Surg 1983;36(4):402-7.
 • Kieffer E, Fukui S, Chiras J, Koskas F, Bahnini A, Cormier E. Spinal cord arteriography: A safe adjunct before descending thoracic or thoracoabdominal aortic aneurysmectomy. J Vasc Surg 2002;35(2):262-8.
 • Davidson KG, Walbaum PR, McCormac RJM. Intrathoracic neural tumours. Thorax 1978;33(3):359-67.
 • Ricci C, Rendina EA, Venuta F, Pescarmona EO, Gagliardi F. Diagnostic imaging and surgical treatment of dumbbell tumors of the mediastinum. Ann Thorac Surg 1990;50(4):586-9.
 • Konno S, Yabuki S, Kinoshita T, Kikuchi S. Combined laminectomy and thoracoscopic resection of dumbbell-type thoracic cord tumor. Spine 2001;26(6):E130-4.
 • Reeder LB. Neurogenic tumors of the mediastinum. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2000;12(4):261-7.
 • Hazelrigg SR, Boley TM, Krasna MJ, Landreneau RJ, Yim AP. Thoracoscopic resection of posterior neurogenic tumors. Am Surg 1999;65(12):1129-33.
 • Bousamra M. Neurogenic Tumors of the Mediastinum. In: Pearson FG, Cooper JD, Deslaruiers JD, Ginsberg RJ, Hiebert CA, Urschell HC (eds). Thoracic Surgery, 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone;2002;1732-8.
 • Reynolds M, Shields TW. Benign and Malignant Neurogenic Tumours of Mediastinum in Children and Adults. In Shields TW, Locicero J, Reed CE, Feins RH (eds). General Thoracic Surgery, Vol. 2, 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins;2009:2415-39.
 • Strollo DC, Rosado-de-Christenson ML, Jett JR. Primary mediastinal tumors: Part II. Tumors of the middle and posterior mediastinum. Chest 1997;112(5):1344-57.
 • Yamaguchi M, Yoshino I, Fukuyama S, et al. Surgical treatment of neurogenic tumors of the chest. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2004;10(3):148-51.
 • Landreneau RJ, Dowling RD, Ferson PF. Thoracoscopic resection of a posterior mediastinal neurogenic tumor. Chest 1992;102(4):1288-90.

Spinal canal invasion incidence and surgical approach to the neurogenic tumors of the posterior mediastinum

Year 2019, Volume 58, Issue 2, 140 - 143, 28.06.2019
https://doi.org/10.19161/etd.467187

Abstract

Aim: Approximately 10% of posterior mediastinal neurogenic tumors invade the spinal canal. Safe removal of these tumors requires single-stage combined neurosurgical and thoracic operations. Meticulous radiological preoperative examination with computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) is obligatory for assessing direct or indirect signs of spinal canal involvement. Hereby, we reviewed our clinical experience of preoperative diagnostic and therapeutic approaches in these types of tumors.

Materials and Methods: Clinical files of all patients undergoing surgical resection at our institution for a neurogenic tumor located at the posterior mediastinum were reviewed retrospectively.

Results: The mean age of the 35 patients was 40 years (range 19-71), including 19 males and 16 females. Preoperative symptoms were present in five patients (14%). Tumor size was ranging from 2.5 to 17 cm (median 6.2). Preoperative radiological examination revealed spinal canal involvement in seven (20%) patients. All patients were performed complete resection, including an additional laminectomy in six cases of dumbbell-type. Intraforaminal portion was resected by the neurosurgeon. Mean follow-up period was 48 (range 3-72) months. Major complication of postoperative cerebrospinal fluid leakage, detected and treated intraoperatively, with non-permanent spinal cord injury was seen in 1 patient, fully recovered in 4 months postoperatively. No mortality occurred.

Conclusion: If a dumbbell neurogenic tumor is not recognized and only the intrathoracic portion is resected, it may cause permanent spinal cord injury and neurological problems. Spinal MRI is crucial to examine the spinal canal. If spinal canal invasion is detected preoperatively, a single-stage and safe resection with neurosurgical team may be possible.

References

 • Whooley BP, Urschel JD, Antkowiak JG, Takita H. Primary tumors of the mediastinum. J Surg Oncol 1999;70:95–9.
 • Silverman NA, Sabiston DC Jr. Mediastinal masses. Surg Clin North Am 1980;60(4):757–77.
 • Bobbio A, Hamelin-Canny E, Roche N, et al. Abducens nerve palsy after schwannoma resection. Ann Thorac Surg 2015;99(2):694-5.
 • Akwari OE, Payne WS, Onofrio BM, Dines DE, Muhm JR. Dumbbell neurogenic tumors of the mediastinum. Mayo Clin Proc 1978;53(6):353-8.
 • Kocatürk C. Mediastinal nörojenik tümörler. Toraks Cerrahisi Bulteni 2011;2(2):106-16.
 • Grillo HC, Ojemann RG, Scannell JG, Zervas NT. Combined approach to “dumbbell” intrathoracic and intraspinal neurogenic tumors. Ann Thorac Surg 1983;36(4):402-7.
 • Kieffer E, Fukui S, Chiras J, Koskas F, Bahnini A, Cormier E. Spinal cord arteriography: A safe adjunct before descending thoracic or thoracoabdominal aortic aneurysmectomy. J Vasc Surg 2002;35(2):262-8.
 • Davidson KG, Walbaum PR, McCormac RJM. Intrathoracic neural tumours. Thorax 1978;33(3):359-67.
 • Ricci C, Rendina EA, Venuta F, Pescarmona EO, Gagliardi F. Diagnostic imaging and surgical treatment of dumbbell tumors of the mediastinum. Ann Thorac Surg 1990;50(4):586-9.
 • Konno S, Yabuki S, Kinoshita T, Kikuchi S. Combined laminectomy and thoracoscopic resection of dumbbell-type thoracic cord tumor. Spine 2001;26(6):E130-4.
 • Reeder LB. Neurogenic tumors of the mediastinum. Semin Thorac Cardiovasc Surg 2000;12(4):261-7.
 • Hazelrigg SR, Boley TM, Krasna MJ, Landreneau RJ, Yim AP. Thoracoscopic resection of posterior neurogenic tumors. Am Surg 1999;65(12):1129-33.
 • Bousamra M. Neurogenic Tumors of the Mediastinum. In: Pearson FG, Cooper JD, Deslaruiers JD, Ginsberg RJ, Hiebert CA, Urschell HC (eds). Thoracic Surgery, 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone;2002;1732-8.
 • Reynolds M, Shields TW. Benign and Malignant Neurogenic Tumours of Mediastinum in Children and Adults. In Shields TW, Locicero J, Reed CE, Feins RH (eds). General Thoracic Surgery, Vol. 2, 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins;2009:2415-39.
 • Strollo DC, Rosado-de-Christenson ML, Jett JR. Primary mediastinal tumors: Part II. Tumors of the middle and posterior mediastinum. Chest 1997;112(5):1344-57.
 • Yamaguchi M, Yoshino I, Fukuyama S, et al. Surgical treatment of neurogenic tumors of the chest. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2004;10(3):148-51.
 • Landreneau RJ, Dowling RD, Ferson PF. Thoracoscopic resection of a posterior mediastinal neurogenic tumor. Chest 1992;102(4):1288-90.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Serda KANBUR METİN This is me
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs cerrahisi Kliniği, İstanbul,
0000-0003-3983-9420
Türkiye


Serdar EVMAN This is me (Primary Author)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs cerrahisi Kliniği, İstanbul,
0000-0002-1672-966X
Türkiye

Publication Date June 28, 2019
Application Date April 27, 2018
Acceptance Date May 23, 2018
Published in Issue Year 2019, Volume 58, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { etd467187, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {140 - 143}, doi = {10.19161/etd.467187}, title = {Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı}, key = {cite}, author = {Kanbur Metin, Serda and Evman, Serdar} }
APA Kanbur Metin, S. & Evman, S. (2019). Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı . Ege Tıp Dergisi , 58 (2) , 140-143 . DOI: 10.19161/etd.467187
MLA Kanbur Metin, S. , Evman, S. "Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı" . Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 140-143 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/44438/467187>
Chicago Kanbur Metin, S. , Evman, S. "Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı". Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 140-143
RIS TY - JOUR T1 - Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı AU - Serda Kanbur Metin , Serdar Evman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.467187 DO - 10.19161/etd.467187 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 140 EP - 143 VL - 58 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.467187 UR - https://doi.org/10.19161/etd.467187 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Journal of Medicine Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı %A Serda Kanbur Metin , Serdar Evman %T Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 58 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.467187 %U 10.19161/etd.467187
ISNAD Kanbur Metin, Serda , Evman, Serdar . "Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı". Ege Tıp Dergisi 58 / 2 (June 2019): 140-143 . https://doi.org/10.19161/etd.467187
AMA Kanbur Metin S. , Evman S. Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı. EJM. 2019; 58(2): 140-143.
Vancouver Kanbur Metin S. , Evman S. Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı. Ege Tıp Dergisi. 2019; 58(2): 140-143.
IEEE S. Kanbur Metin and S. Evman , "Posterior mediasten yerleşimli nörojenik tümörlerde spinal kanal invazyon insidansı ve cerrahi yaklaşımı", Ege Tıp Dergisi, vol. 58, no. 2, pp. 140-143, Jun. 2019, doi:10.19161/etd.467187