Volume: 58 Issue: 2, 6/28/19

Year: 2019

Research Articles

Research Article

2. Asterion yerleşiminin posterolateral intrakraniyal girişimler açısından morfometrik değerlendirilmesi

Research Article

5. Microbial colonization and antimicrobial susceptibility of the nose and external ear canal in hemodialysis patients

Research Article

6. Doğumhanede son bir yılda uygulanmış olan ağrısız doğum uygulamalarının retrospektif olarak incelenmesi

Research Article

7. Nötrofil / lenfosit oranı kronik hepatit B hastalarında karaciğer fibrozisini saptamada kullanılabilir mi?

Research Article

9. Hipertrigliseridemiye bağlı akut pankreatit hastalarının acil serviste yönetimi

Research Article

11. Treatment of contact burn injury with hypericum perforatum: An experimental study

Research Article

12. Surgical treatment of Ebstein anomaly: A unicenter experience

Research Article

13. Graves hastalığında tiroid kanser sıklığının değerlendirilmesi

Case Reports

Case Report

6. Gebe bir hastada psoas kası apsesi