Volume: 58 Issue: 3, 9/20/19

Year: 2019

Research Articles

Research Article

7. Jinekolojik laparoskopi uygulanan hastaların serebral oksijenasyon takiplerinin retrospektif olarak incelenmesi

Research Article

10. Diffusion tensor imaging in brain tumors: The role of fractional anisotropy values

Research Article

11. Serebral palsili hastaların demografik ve klinik özellikleri

Research Article

14. Oftalmolojide fotodinamik tedavi

Case Reports

Case Report

2. Akkiz hemofilide intramuskuler enjeksiyona bağlı hematom

Case Report

3. Pediyatrik kraniyofasiyal cerrahi sırasında kan yönetimi

Case Report

4. Pelvik inflamatuar hastalık sonrası gelişen ovaryan ven tromboflebiti: Bir olgu sunumu

Case Report

5. A cardiac tamponade caused by catheter-related sepsis in a preterm infant