Year 2019, Volume 58 , Issue 4, Pages 370 - 374 2019-12-30

Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi
Evaluation of carbapenemases producing enterobacteriaceae by immunochromatographic card test RESIST-3 O.K.N. K-SET assay

Oktay YAPICI [1] , Hafize YAPICI [2] , Nilüfer SAYGILI PEKİNTÜRK [3] , Alper AKGÜNEŞ [4] , Senem AKGÜL [5] , Bora EKİNCİ [6]


Amaç: Son yıllarda, Enterobacteriaceae türlerine karşı artan antimikrobiyal direnç küresel bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada karbapenem dirençli Enterobactericeae suşlarında immünokromatografik yöntem ile OXA-48 benzeri, KPC ve NDM beta-laktamaz karbapenemazlarının varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında mikrobiyoloji laboratuvarına çeşitli servislerden ve yoğun bakımdan gönderilen 717 Enterobactericeae suşu çalışma kapsamına alındı. Geleneksel yöntemler (koloni morfolojisi, gram boyama vb.) ve otomatize VİTEK-2 sistemi ile tanısı konulan Enterobactericea suşları değerlendirildi. VİTEK-2 sistemi ile antibiyogramı yapılan ve EUCAST önerilerine göre en az bir karbapenem grubu antibiyotiğe dirençli tespit edilen izolatlarda, karbapenem direnç tipi RESIST-3 O.K.N. K-SET (Coris BioConcept, Gembloux, Belgium) immünokromatografik yöntemle değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirilmeye alınan Eschericia coli (n=430) ve Klebsiella pneumoniae (n=210), Klebsiella ozanea (n=4), Serratia marcescens (n=50), Serratia odorifa (n=3) arasında 35 karbapenem dirençli suş saptandı. Tespit edilen diğer türler (Salmonella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Morganella, Yersinia) arasında karbapenem direnci saptanmadı. Enterobactericeae türleri arasında %4,8 (n=35) karbapenemlere direnç tespit edildi. Klebsiella pneumoniae suşları arasında %13,3 (n=28), Eschericia coli suşları arasında %0,9 (n=4) oranında karbapenem direnci tespit edildi. Klebsiella pneumoniae suşlarında (n=28) immünkromatografik yöntemle en fazla OXA-48 benzeri (n=13; %48) enzim direnci gözlendi. OXA -48 benzeri enzim pozitif saplanan bu 13 suşun 9‟u (%69) kolistine duyarlı bulundu. Sonuç: İlerleyen yıllarda mikrobiyoloji alanında daha kısa sürede, daha uygun maliyette, yüksek duyarlılık ve seçiciliğe ait bu tür pratik yöntemlerin kullanım alanının artacağını düşünmekteyiz.
Aim: In recent years, Enterobacteriaceae species have rapidly become a global problem due to the increasing antimicrobial resistance. The aim of this study was to investigate the presence of OXA-48 like KPC and NDM beta-lactamase carbapenemases in carbapenem resistant Enterobactericeae strains by immunochromatographic method. Materials and Methods: Between June 1, 2017 and May 31, 2018, 717 Enterobactericeae strains were sent to microbiology laboratory from various services and intensive care units. Enterobactericeae strains diagnosed by conventional methods (colony morphology, gram staining etc.) and VITEK-2 system. According to the EUCAST recommendations, at least one carbapenem group antibiotic-resistant isolates was evaluated by carbapenem resistance type RESIST-3 O.K.N. K-SET (Coris BioConcept, Gembloux, Belgium) by immunochromatographic method. Results: Thirty-five carbapenem resistant strains were detected between Escherichia coli (n=430) and Klebsiella pneumoniae (n=210), Klebsiella ozanea (n=4), Serratia marcescens (n=50) Serratia odorifa (n=3). No other carbapenem resistance was found between the other species identified (Salmonella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Morganella, Yersinia). Among the Enterobacteriaceae species, resistance to carbapenem was 4.8% (n=35). Carbapenem resistance was detected in 13.3% (n=28) of Klebsiella pneumoniae strains and 0.9% (n=4) of Escherichia coli strains. In Klebsiella pneumoniae strains, resistance to OXA-48 (n=13; 48%) was the most observed by immunochromatographic method. Nine of these 13 strains (69%) were found to be susceptible to colistin. Conclusion: In the following years, we believe that the use of such practical methods of high sensitivity and selectivity will increase in a shorter time in the field of microbiology.
 • Alice Y, Guh MD, Bulens SN, Mu Y, et al. Epidemiology of Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae in 7 US Communities. 2012-2013. JAMA. 2015 Oct 13; 314 (14): 1479-87.
 • Balkan ll, Aygün G, Aydın S, et al. Blood stream infections due to OXA-48-like carbapenemase-producing Enterobacteriaceae: treatment and survival.Int J infect Dis. 2014 Sep; 26: 51-6.
 • Sağıroğlu P, Hasdemir U, Altınkanat Gelmez G, et al. Performance of “RESIST-3 O.K.N. K-SeT” immunochromatographic assay for the detection of OXA-48 like, KPC, and NDM carbapenemases in Klebsiella pneumoniae in Turkey. Brazilian Journal of Microbiology Available online 1 March 2018.
 • Wareham DW and Momin MHFA, Abdul Momin, et al. Rapid Detection of Carbapenemases in Enterobacteriaceae: Evaluation of the RESIST-3 O.K.N (OXA-48, KPC, NDM) Multiplexed Lateral Flow Assay. J. Clin. Microbiol. Accepted manuscript posted online 1 February 2017.
 • Glupczynski Y, Jousset A, Evrard S, et al. Prospective evaluation of the OKN K-SeT assay, a new multiplex immunochromatographic test for the rapid detection of OXA-48-like, KPC and NDM carbapenemases. J Anticrob Chetmother. 2017 Jul 1; 72 (7): 1955-60.
 • Yucel Duman, Cigdem Kuzucu, Mehmet Sait Tekerekoglu et al. Changing trends of carbapenem resistance of escherichia coli and klebsiella pneumoniae strains isolated from intensive care units, inpatient services and outpatient‟s clinics: a five years retrospective analysis Available online 18.06.2018. with doi: 10.5455/medscience
 • Zubair A. Qureshi, David L Paterson, et al. Treatment Outcome of Bacteremia Due to KPC-Producing Klebsiella pneumoniae: Superiority of Combination Antimicrobial Regimens Antimicrob Agents Chemother 2012 Apr; 56 (4): 2108-13.
 • David van Duin, Keith S Kaye, Elizabeth A et al. Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: a review of treatment and outcomes Diagn Microbiol Infect Dis. 2013 February; 75 (2): 115–20.
 • Matthew E Falagas, Panagiota Lourida, Panagiotis Poulikakos, Petros I Rafailidis and Giannoula S Tanserli. Antibiotic Treatment of Infections Due to Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae: Systematic Evaluation of the Available Evidence Antimicrob Agents Chemother. 2014 Feb; 58 (2): 654-63.
 • Laurent Poirel Claire Heritier Venus TolünClaire Héritier and Patrice Nordmann Patrice Nordman. Emergence of Oxacillinase-Mediated Resistance to Imipenem in Klebsiella pneumoniae Antımıcrobial agents and chemotherapy. 2004 Jan.:15–22.
 • Aktaş Z, Kayacan CB, Schneider I, Can B, Midili K, Bauernfeind A. Carbapenem-hydrolyzing oxacillinase, OXA-48, persists in Klebsiella pneumoniae in Istanbul, Turkey. Chemotherapy 2008; 54 (2): 101-6.
 • Laurent P, Melda Ö, Alain A et al. NDM-1-Producing Klebsiella pneumoniae Now in Turkey Antimicrob Agents Chemother. 2012 May; 56 (5): 2784–5.
 • Aslı Ç, Yakut A, Deniz G, et al. Türkiye'de 2014 Yılı İçinde İzole Edilen Karbapeneme Dirençli Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae İzolatlarında Karbapenemaz Varlığının Araştırılması Mikrobiyol Bul 2016; 50 (1): 21-33.
 • Kilic A, Aktaş Z, Bedir O, et al. Identification and characterization of OXA-48 producing, carbapenem-resistant Enterobacteriaceae isolates in Turkey. Ann Clin Lab Sci. 2011 Spring; 41 (2): 161-6.
 • Alp E, Perçin D, Colakoğlu S, et al. Molecular characterization of carbapenem‐resistant Klebsiella pneumoniae in a tertiary university hospital in Turkey Journal of Hospital Infection 2013; 84: 178‐80.
 • Labarca J, Poirel L, Özdamar M, Türkoglu S, Hakko E and Nordmann P. KPC-producing Klebsiella pneumoniae, finally targeting Turkey New Microbes New Infections 2014: 2014 Mar; 2 (2): 50–5.
 • Morrill HJ, Pogue JM, Kaye KS, La Plante KL. Treatment Options for Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Infections. Open Forum Infect Dis. 2015 May 5; 2 (2).
 • Aktas Z, Kayacan C, Oncul O. In vitro activity of avibactam (NXL104) in combination with betalactams against Gram-negative bacteria, including OXA-48 beta-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae. International journal of antimicrobial agents 2012; 39 (1): 86-9.
 • Castanheira M, Farrell SE, Krause KM, Jones RN, Sader HS. Contemporary diversity of betalactamases among Enterobacteriaceae in the nine U.S. census regions and ceftazidimeavibactam activity tested against isolates producing the most prevalent beta-lactamase groups. Antimicrobial agents and chemotherapy 2014; 58 (2): 833-8.
 • İsmail D, Seniha Ş, Mert AK et al. Karbapenem dirençli K. pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması. tmc-online.org/image/37 kongre/ss-40.pdf.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5472-9919
Author: Oktay YAPICI (Primary Author)
Institution: Manisa Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4953-1067
Author: Hafize YAPICI
Institution: Manisa Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6905-8241
Author: Nilüfer SAYGILI PEKİNTÜRK
Institution: Manisa Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4947-527X
Author: Alper AKGÜNEŞ
Institution: Manisa Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6046-7804
Author: Senem AKGÜL
Institution: Manisa Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Manisa
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2425-8797
Author: Bora EKİNCİ
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Muğla
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 22, 2018
Acceptance Date : October 25, 2019
Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { etd664703, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2019}, volume = {58}, pages = {370 - 374}, doi = {10.19161/etd.664703}, title = {Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Yapıcı, Oktay and Yapıcı, Hafize and Saygılı Pekintürk, Nilüfer and Akgüneş, Alper and Akgül, Senem and Ekinci, Bora} }
APA Yapıcı, O , Yapıcı, H , Saygılı Pekintürk, N , Akgüneş, A , Akgül, S , Ekinci, B . (2019). Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi . Ege Tıp Dergisi , 58 (4) , 370-374 . DOI: 10.19161/etd.664703
MLA Yapıcı, O , Yapıcı, H , Saygılı Pekintürk, N , Akgüneş, A , Akgül, S , Ekinci, B . "Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi" . Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 370-374 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/50673/664703>
Chicago Yapıcı, O , Yapıcı, H , Saygılı Pekintürk, N , Akgüneş, A , Akgül, S , Ekinci, B . "Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 58 (2019 ): 370-374
RIS TY - JOUR T1 - Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi AU - Oktay Yapıcı , Hafize Yapıcı , Nilüfer Saygılı Pekintürk , Alper Akgüneş , Senem Akgül , Bora Ekinci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19161/etd.664703 DO - 10.19161/etd.664703 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 370 EP - 374 VL - 58 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.664703 UR - https://doi.org/10.19161/etd.664703 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi %A Oktay Yapıcı , Hafize Yapıcı , Nilüfer Saygılı Pekintürk , Alper Akgüneş , Senem Akgül , Bora Ekinci %T Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi %D 2019 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 58 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.664703 %U 10.19161/etd.664703
ISNAD Yapıcı, Oktay , Yapıcı, Hafize , Saygılı Pekintürk, Nilüfer , Akgüneş, Alper , Akgül, Senem , Ekinci, Bora . "Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 58 / 4 (December 2019): 370-374 . https://doi.org/10.19161/etd.664703
AMA Yapıcı O , Yapıcı H , Saygılı Pekintürk N , Akgüneş A , Akgül S , Ekinci B . Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi. ETD. 2019; 58(4): 370-374.
Vancouver Yapıcı O , Yapıcı H , Saygılı Pekintürk N , Akgüneş A , Akgül S , Ekinci B . Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2019; 58(4): 370-374.
IEEE O. Yapıcı , H. Yapıcı , N. Saygılı Pekintürk , A. Akgüneş , S. Akgül and B. Ekinci , "Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, vol. 58, no. 4, pp. 370-374, Dec. 2020, doi:10.19161/etd.664703

Authors of the Article
Oktay YAPICI [1]
Hafize YAPICI [2]
Nilüfer SAYGILI PEKİNTÜRK [3]
Alper AKGÜNEŞ [4]
Senem AKGÜL [5]
Bora EKİNCİ [6]