Volume: 58 Issue: 4, 12/30/19

Year: 2019

Research Articles

Research Article

1. Hipertansif kişilerin hipertansiyon konusundaki tutum ve davranışları

Research Article

7. Karbapenemaz üreten enterobacteriaceae izolatlarının immünokromatografik kart test RESIST-3 O.K.N. K-SET ile değerlendirilmesi

Research Article

8. Bornova İlçesi’nde dört okulda ergenlerde internet bağımlılığı ve güvenli internet kullanımının değerlendirilmesi

Case Reports

Case Report

12. A rare tumor of the pancreas: Anaplastic carcinoma

Case Report

15. Intramural submucosal hematoma of esophagus due to anticoagulant treatment

Case Report

16. Ependimom ve L-2-hidroksiglutarik asidüri: İki kardeş olgu sunumu