Volume: 59 - Issue: 2

Year: 2020

Research Articles

Research Article

2. Bir üniversite hastanesindeki sağlık personelinin el hijyeni uyum oranlarının değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma

Research Article

4. Evaluation of wounds due to animals at an emergency department

Research Article

5. Miyelofibrozisli olgularda allojenik kök hücre nakil sonuçlarımız: tek merkezli, retrospektif bir analiz

Research Article

6. Rezeke edilen erken evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda prognostik faktörler ve 10 yıllık sağ kalım

Case Reports

Case Report

1. Pemfigus vulgariste çivi belirtisi: Bir olgu sunumu

Case Report

2. Olgu sunumu: Atipik özellikli demans ve duygulanım bozukluk birlikteliği

Case Report

3. Yıldırım çarpması sonrası hayatta kalan bir olgunun adli-tıbbi değerlendirmesi

Case Report

4. Anatomical variation in the origin of left vertebral artery: A case report

Case Report

5. Mesenteroaxial gastric volvulus: CT findings