Volume: 59 - Issue: 3

Year: 2020

Research Articles

Research Article

1. IR spektroskopi kullanılarak in vitro meme kanser kök hücrelerinin araştırılması

Research Article

2. Percutaneous repair of Achilles tendon rupture: is it safe and reliable?

Research Article

3. Femur boyun kırıklarında kırık lokalizasyonunun instabilite ile ilişkisi: Biyomekanik çalışma

Research Article

5. Yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri

Research Article

7. Dorsal approach technique for the visualization of the aortic arch

Research Article

9. 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi

Research Article

10. 50 yaş ve üzeri hastalarda üst gastrointestinal sistem konvansiyonel radyografik görüntülemelerinin değerlendirilmesi

Research Article

12. Tirotoksikoz nedenli erektil disfonksiyon üzerine sildenafil etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Case Reports

Case Report

13. Intestinal obstruction caused by internal herniation as a complication of Meckel's diverticulum

Case Report

14. Adneksiyal kitleyi taklit eden ileum kökenli gastrointestinal stromal tümör