Volume: 59 Issue: 3, 9/30/20

Year: 2020

Research Articles

Research Article

2. Percutaneous repair of Achilles tendon rupture: is it safe and reliable?

Research Article

3. Femur boyun kırıklarında kırık lokalizasyonunun instabilite ile ilişkisi: Biyomekanik çalışma

Research Article

5. Yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri

Research Article

9. 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi

Case Reports

Case Report

14. Adneksiyal kitleyi taklit eden ileum kökenli gastrointestinal stromal tümör