Cilt: 60 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

2. Kongenital katarakt vaka serisi

Araştırma Makalesi

4. Lipom eksizyonu sırasında stres küpü kullanımının ağrı ve anksiyete üzerine etkisi

Araştırma Makalesi

7. Okul çağındaki çocuklarda vitamin B12, folat ve demir eksikliği prevalansının değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

10. Toxoplasma gondii 529 baz çifti büyüklüğünde tekrar bölgesine (RE) özgü hızlı döngü aracılı izotermal amplifikasyon testinin geliştirilmesi ve analitik hassasiyetinin belirlenmesi

Araştırma Makalesi

11. Relationship of multiple myeloma with ABO blood groups

Araştırma Makalesi

12. Open-door servikal laminoplasti tekniğine bağlı hinge fraktürü (menteşe kırığı) komplikasyonu gelişmesini etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

1. F18 FDG PET/CT findings in cat-scratch disease: a case report

Olgu Sunumu

2. Dövme alanında molluskum kontagiozum

Olgu Sunumu

3. Metastatik akciğer tümörlerinin alışılmadık prezentasyonu: sekonder spontan pnömotorakslı iki olgu

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif