Volume: 40 - Issue: 2

Year: 2001

Research Articles

3. NAZOFARİNKS KARSİNOMLARI 186 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK İNCELEMESİ

11. İNCE BARSAK LEZYONLARININ GÖSTERİLMESİNDE ENTEROKLİZİSİN YERİ

Case Reports

12. TİFO'YA BAĞLI TERMİNAL İLEUM PERFORASYONU (4 OLGU NEDENİYLE)

13. OVER KÖKENLİ JUVENİL GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖR : OLGU SUNUMU