Volume: 40 Issue: 2, 6/1/01

Year: 2001

Research Articles

 

3. NAZOFARİNKS KARSİNOMLARI 186 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK İNCELEMESİ

 

9. MENİNGİOMLARDA MRG BULGULARININ HİSTOLOJİK ALT TÜRLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 

11. İNCE BARSAK LEZYONLARININ GÖSTERİLMESİNDE ENTEROKLİZİSİN YERİ

Case Reports

 

12. TİFO'YA BAĞLI TERMİNAL İLEUM PERFORASYONU (4 OLGU NEDENİYLE)

 

13. OVER KÖKENLİ JUVENİL GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖR : OLGU SUNUMU