Volume: 41 Issue: 4, 12/1/02

Year: 2002

Research Articles

 

1. HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KAN VE VÜCUT SIVILARI İLE BULAŞAN HASTALIKLARDAN KORUNMA YOLLARI KONUSUNDA EĞİTİMİ

 

3. ÇOCUK YAŞ GRUBU İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA EGE BÖLGESİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ

 

5. ÇOCUKLARDA AMPİYEMİN TORAKOSKOPİK TEDAVİSİ

 

6. KANSERLİ HASTALARDA TEK DOZ SUÇİÇEĞİ AŞISININ ETKİNLİĞİ

Case Reports

 

11. GLUKAGONOMA :OLGU SUNUMU

 

12. POEMS SENDROMU: 10 YAŞINDA KIZ OLGU

 

13. MAYER-ROKİTANSKY-KUSTER-HAUSER SENDROMLU BİR OLGUDA İZLENEN OVERİN BORDERLİNE SERÖZ KİSTADENOMU: OLGU SUNUMU