Volume: 42 Issue: 3, 9/1/03

Year: 2003

Research Articles

 

1. KARBOPLATİNE BAĞLI ORGAN TOKSİSİTELFRİNDE PENTOKSİFİLİN, C VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

 

4. MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI ?

 

6. MEME KANSERİNDE Kİ-67 EKSPRESYONU VE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ

 

7. İDİOPATİK TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM TAŞLI ERKEKLERDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU

 

8. DOPPLER BULGULARİ EŞLİĞİNDE NORMAL VE HİPERTANSİF GEBELERDE PLAZMA LİPİT PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Case Reports

 

9. TAY-SACHS HASTALIĞI; MR BULGULARI: OLGU SUNUMU

 

10. ÇOCUKTA İSKELET DIŞI MEZENKİMAL KONDROSARKOM: OLGU SUNUMU

 

11. RETROPERİTONEAL SİNOVYAL SARKOM: OLGU SUNUMU

 

12. YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNCONTİNENTİA PİGMENTİ (BLOCH-SULZBERGER SENDROMU): OLGU SUNUMU (ÜÇ OLGU)