Volume: 42 - Issue: 3

Year: 2003

Research Articles

1. KARBOPLATİNE BAĞLI ORGAN TOKSİSİTELFRİNDE PENTOKSİFİLİN, C VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ

4. MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI ?

6. MEME KANSERİNDE Kİ-67 EKSPRESYONU VE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ

8. DOPPLER BULGULARİ EŞLİĞİNDE NORMAL VE HİPERTANSİF GEBELERDE PLAZMA LİPİT PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Case Reports

9. TAY-SACHS HASTALIĞI; MR BULGULARI: OLGU SUNUMU

10. ÇOCUKTA İSKELET DIŞI MEZENKİMAL KONDROSARKOM: OLGU SUNUMU

11. RETROPERİTONEAL SİNOVYAL SARKOM: OLGU SUNUMU

12. YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNCONTİNENTİA PİGMENTİ (BLOCH-SULZBERGER SENDROMU): OLGU SUNUMU (ÜÇ OLGU)