BibTex RIS Cite

EFFECTS OF SYSTEMIC FLUORIDE INTAKE ON RAT GASTRIC MUCOSA

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 81 - 85, 01.06.2005

Abstract

This paper presents a study that was carried out to determine the adverse effects of graded doses of fluoride on rat gastric mucosa. Fifty Swiss Albino rats were used. Experimental groups received a solution of 0.5, 5, 50, and 500 ppm fluoride. Control group had distilled water. These solutions administered to the experimental animals during 30 days. In Group V experiment duration was 12 h. In all experimental groups, the rat stomachs were prepared for stereomicroscopic and light microscopic investigation to identify the morphologic and histologic changes. H&E and PAS stains were used for cellular detail. The most specific finding in high fluoride concentrations was mucus layer loss. The fluoride injury was limited in the luminal one-third of the mucosa. Fluoride damaged histological structure in gastric mucosa without causing any injury macroscopically.

RAT GASTRİK MUKOZASINDA SİSTEMİK FLORİD ALIMININ ETKİLERİ

Year 2005, Volume: 44 Issue: 2, 81 - 85, 01.06.2005

Abstract

Bu makale, kademeli florid dozlarının rat gastrik mukozası üzerindeki yan etkilerini belirlemek için yapılmış bir çalışmayı sunmaktadır. Çalışmada elli adet Swiss Albino ratı kullanıldı. Deneysel gruplara, 0.5, 5, 50 ve, 500 ppm fluorid solüsyonları uygulandı. Kontrol grubu için distile su kullanıldı. Solüsyonlar, Grup V'e 12 saat olmak üzere, diğer deneysel gruplara 30 gün süresince uygulandı. Tüm deney gruplarında, rat mideleri, morfolojik ve histolojik değişikliklerin incelenmesi amacıyla stereomikroskop ve ışık mikroskobu için hazırlandı. Hücresel detaylandırmada, H&E ve PAS boyaları kullanıldı. Yüksek florid konsantrasyonlarındaki en spesifik bulgu mukus tabakası kaybı olmuştur. Floride bağlı hasar mukozanın üçte biriyle sınırlı kalmıştır. Florid gastrik mukozada makroskopik hasara neden olmaksızın histolojik yapıya zarar vermiştir.

There are 0 citations in total.

Details

Other ID JA98HP99JS
Journal Section Research Articles
Authors

Çiğdem ELBEK Çubukçu

Publication Date June 1, 2005
Submission Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 44 Issue: 2

Cite

Vancouver Çubukçu ÇE. RAT GASTRİK MUKOZASINDA SİSTEMİK FLORİD ALIMININ ETKİLERİ. EJM. 2005;44(2):81-5.