Volume: 52 Issue: 3, 9/1/13

Year: 2013

Research Articles

 

2. Oral liken planuslu olguların demografik ve klinik özellikleri

 

6. Sekonder spontan pnömotorakslı olguların analizi

 

7. İnme ve kanser birlikteliği: 30 olgunun analizi

Case Reports

 

8. Akciğer tümörünü taklit eden Wegener granülomatozu

 

9. Yüksek olasılıklı fungal beyin apsesi ve teikoplanin kullanımına bağlı nötropeni

 

11. Akut pankreatit sonrası trombotik mikroanjiyopati

 

12. Spinal anestezi sonrası işitme kaybı