Volume: 41 - Issue: 3

Year: 2002

Research Articles

4. CERRAHİ EVRE - 1 ENDOMETRİUM KANSERİ OLAN BİR HASTADA PELVİK RETROPERITONEAL METASTAZ

6. LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ

7. LOKAL İLERİ EVRE SERVİKS KANSERİ TANISI İLE RADYOKEMOTERAPİ UYGULANAN OLGULARDA ERKEN SONUÇLAR

8. OROFARİNGİYAL YUTMANIN FİZYOLOJİ VE NÖROLOJİSİ

Case Reports

9. ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU

11. ANTERİOR İNTEROSSÖZ SİNİR SENDROMU :OLGU SUNUMU

12. DİETHYLSTİLBESTROL KULLANIM ÖYKÜSÜ OLMAYAN 40 YAŞINDAKİ OLGUDA SPONTAN VAGİNAL ADENOZİS: OLGU SUNUMU