Volume: 41 Issue: 3, 9/1/02

Year: 2002

Research Articles

 

4. CERRAHİ EVRE - 1 ENDOMETRİUM KANSERİ OLAN BİR HASTADA PELVİK RETROPERITONEAL METASTAZ

 

6. LAMİNEKTOMİ UYGULANAN OLGULARDA PRE-EMPTİF ANALJEZİNİN ETKİSİ

 

7. LOKAL İLERİ EVRE SERVİKS KANSERİ TANISI İLE RADYOKEMOTERAPİ UYGULANAN OLGULARDA ERKEN SONUÇLAR

 

8. OROFARİNGİYAL YUTMANIN FİZYOLOJİ VE NÖROLOJİSİ

Case Reports

 

9. ATİPİK LOKALİZASYONLU PERİKARDİAL KİST: OLGU SUNUMU

 

11. ANTERİOR İNTEROSSÖZ SİNİR SENDROMU :OLGU SUNUMU

 

12. DİETHYLSTİLBESTROL KULLANIM ÖYKÜSÜ OLMAYAN 40 YAŞINDAKİ OLGUDA SPONTAN VAGİNAL ADENOZİS: OLGU SUNUMU