Özel Sayı

Cilt: 59 Özel Sayı: 1 (Onkoloji)

Sayı: Özel Sayı Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanında çoklu primer kanserlerin analizi

Araştırma Makalesi

2. Ege Ünı̇versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki mide kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri

Araştırma Makalesi

3. Ege Ünı̇ versı̇tesı̇ hastanesı̇ veri tabanındaki özofagus kanserlerinin epidemiyolojisi ve sağkalım özellikleri

Araştırma Makalesi

4. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri

Araştırma Makalesi

5. Ege Üniversitesi hastanesinde prostat kanserlerinin epidemiyolojisi ve genel sağkalım özellikleri

Araştırma Makalesi

6. Ege Üniversitesi hastanesinde tiroit kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Araştırma Makalesi

7. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı larinks kanserli olguların epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri

Araştırma Makalesi

8. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin Hodgkin lenfoma olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

9. Ege Üniversitesi Hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin Hodgkin dışı lenfoma olgularının epidemiyolojik özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

10. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanında kayıtlı erişkin akut lösemi olgularının epidemiyolojik ve genel sağkalım özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

11. Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen deri melanomlarının epidemiyolojik ve genel sağ kalım özellikleri

Araştırma Makalesi

12. Ege Üniversitesi Hastanesinde görülen melanom dışı deri kanserlerinin epidemiyolojik ve demografik özellikleri

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif