Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri

Yıl 2020, Cilt , Sayı , 25 - 32, 26.10.2020
https://doi.org/10.19161/etd.814910

Öz

Amaç: Pankreas kanserlerinin epidemiyolojisi ve genel sağkalım (GSK) özelliklerinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezine (EÜKAM) 1992-2017 yıllarında kayıtlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) kanser verileri retrospektif olarak taranmıştır. CANREG özel bilgisayar programına kayıtlı veriler, WHO ve Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) sistemlerinde gruplanarak analizler yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde Ki-kare, General Linear Model (GLM), Kaplan-Meier sağ kalım analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Toplam 117.139 kanser olgusunun 2.507’si pankreas kanseridir. Olgularımızın 1.493’ü (%59,5) erkek, 1.014’ü (%40,5) kadın olup pankreas kanseri iki cinsiyette benzer oranlarda izlenmektedir. Pankreas başı, en sık yerleşim yeridir. Genellikle ileri evrede tanı konulan kuyruk yerleşimli tümörler, erkeklerde daha sıktır (%11,5 vs. %6,2; p=0,047). Erkeklerde en sık 60 69 yaş arasında, kadınlarda ise 70 yaş üzerinde izlenmektedir. Ekzokrin tümörler, endokrin tümörlerden anlamlı oranda fazla karşılaşılmaktadır (%95 vs. %5; p=0,002). 1992 yılından 2014 yılı sonuna kadar kaydedilen pankreas kanseri olgularında doğrusal bir artış mevcuttur ve yıllara göre olan bu artış anlamlıdır (GLM: F=10,91, p<0,001). Artış cinsiyetler arasında farklılık göstermektedir. Erkeklerde daha yüksek ve doğrusal artış olduğu saptanmıştır (GLM: F=4,988, p=0,026). Hastalık prognozu oldukça kötü olup 2-, 5- ve 10-yıllık GSK oranları sırasıyla %15,9, %8,3 ve %6,0; ortanca GSK 7 aydır. Beş yıllık GSK erkeklerde %11,3 iken; kadınlarda %15,4 olup fark anlamlı bulunmuştur (p<0,001).

Sonuç: EÜTF’de EÜKAM tarafından 1992-2017 arasında, 117.139 kanser kaydı gerçekleştirilmiş, bunların 2507’si pankreas kanseridir. Pankreas kanserinde yıllara göre doğrusal artış vardır ve uzak metastatik evrede tanı konulmaktadır. En sık görülme yaş grubu olan 60-69 yaş grubu için 5 yıllık GSK %1,4 olarak bulunmuştur. Kadınlarda GSK erkeklere göre daha iyidir.

Kaynakça

 • Bray, F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL., Torre LA and Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians 2018;68(6):394-424.
 • Haydaroglu A, Sert F, Caner A. Epidemiological and overall survival characteristics of cancer patients in Ege University Hospital database. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2019; 58: Ek Sayı /Suppl 1-9.
 • Rawla P, Sunkara T, Gaduputi V. Epidemiology of Pancreatic Cancer: Global Trends, Etiology and Risk Factors. World J Oncol 2019 Feb;10(1):10-27. doi: 10.14740/wjon1166.
 • Maisonneuve P, Lowenfels AB. Risk factors for pancreatic cancer: a summary review of meta-analytical studies. Int J Epidemiol 2015;44(1):186–98.
 • Bosetti C, Bertuccio P, Negri E, La Vecchia C, Zeegers MP, Boffetta P. Pancreatic cancer: overview of descriptive epidemiology. Mol Carcinog 2012 Jan;51(1):3-13. doi: 10.1002/mc.20785.
 • Brune KA, Lau B, Palmisano E, et al. Importance of age of onset in pancreatic cancer kindreds. J Natl Cancer Inst 2010;102(2):119–26.
 • Sun H, Ma H, Hong G, Sun H, Wang J. Survival improvement in patients with pancreatic cancer by decade: a period analysis of the SEER database, 1981-2010. Sci Rep 2014 Oct 23;4:6747. doi: 10.1038/srep06747.
 • Minicozzi P, Cassetti T, Vener C, Sant M. Analysis of incidence, mortality and survival for pancreatic and biliary tract cancers across Europe, with assessment of influence of revised European age standardisation on estimates. Cancer Epidemiol. 2018 Aug;55:52-60. doi: 10.1016/j.canep.2018.04.011

Epidemiologic and survival characteristics of pancreatic cancers in Ege University hospital database

Yıl 2020, Cilt , Sayı , 25 - 32, 26.10.2020
https://doi.org/10.19161/etd.814910

Öz

Aim: To determine epidemiological and overall survival (OS) characteristics of pancreatic cancer patients.

Materials and Methods: Data of Ege University Cancer Control and Research Center between 1992-2017 were screened retrospectively. Data recorded in CANREG program were grouped and analyzed in WHO and Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) systems. Chi-square test, General Linear Model (GLM) and Kaplan-Meier survival analysis were used for statistical analysis.

Results: Number of pancreatic cancer cases was 2,507 among 117,139 cancer cases. 1,493 (59.5%) of our cases were male and 1,014 (40.5%) were female. Pancreatic head was the most common location. Tail located tumors were more common in males (11.5% vs. 6.2%; p =0.047). It was most common in males between the ages of 60 and 69, in females over the age of 70. Exocrine tumors were significantly higher than endocrine tumors (95% vs. 5%; p=0.002). There was a linear increase in pancreatic cancer cases recorded from 1992 to the end of 2014, and this increase over the years was significant (GLM: F=10.91, p<0.001). A higher and linear increase was found in men (GLM: F=4.988, p=0.026). Disease prognosis was poor and 2, 5 and 10 year OS rates were 15.9%, 8.3% and 6.0%, respectively; median OS was 7monhts. While 5-year OS was 11.3% in men; 15.4% of women and it was found significant (p<0.001).

Conclusion: There was a linear increase in pancreatic cancer over the years and the diagnosis was done in distant metastatic stage. The 5-year OS was 1.4% for the 60-69 years age group. OS was better in women than men.

Kaynakça

 • Bray, F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL., Torre LA and Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians 2018;68(6):394-424.
 • Haydaroglu A, Sert F, Caner A. Epidemiological and overall survival characteristics of cancer patients in Ege University Hospital database. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2019; 58: Ek Sayı /Suppl 1-9.
 • Rawla P, Sunkara T, Gaduputi V. Epidemiology of Pancreatic Cancer: Global Trends, Etiology and Risk Factors. World J Oncol 2019 Feb;10(1):10-27. doi: 10.14740/wjon1166.
 • Maisonneuve P, Lowenfels AB. Risk factors for pancreatic cancer: a summary review of meta-analytical studies. Int J Epidemiol 2015;44(1):186–98.
 • Bosetti C, Bertuccio P, Negri E, La Vecchia C, Zeegers MP, Boffetta P. Pancreatic cancer: overview of descriptive epidemiology. Mol Carcinog 2012 Jan;51(1):3-13. doi: 10.1002/mc.20785.
 • Brune KA, Lau B, Palmisano E, et al. Importance of age of onset in pancreatic cancer kindreds. J Natl Cancer Inst 2010;102(2):119–26.
 • Sun H, Ma H, Hong G, Sun H, Wang J. Survival improvement in patients with pancreatic cancer by decade: a period analysis of the SEER database, 1981-2010. Sci Rep 2014 Oct 23;4:6747. doi: 10.1038/srep06747.
 • Minicozzi P, Cassetti T, Vener C, Sant M. Analysis of incidence, mortality and survival for pancreatic and biliary tract cancers across Europe, with assessment of influence of revised European age standardisation on estimates. Cancer Epidemiol. 2018 Aug;55:52-60. doi: 10.1016/j.canep.2018.04.011

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fatma SERT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-6052-8614
Türkiye


Serdar ÖZKÖK Bu kişi benim
EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
0000-0001-6546-5368
Türkiye


Nevin ORUÇ Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-3057-6452
Türkiye


Ömer ÜNALP Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-4318-9646
Türkiye


Deniz YALMAN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-4010-8353
Türkiye


Deniz NART Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-8100-6978
Türkiye


Ahmet AYDIN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-8258-828X
Türkiye


Alper UGUZ Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-8127-5644
Türkiye


Bülent KARABULUT Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-1949-8334
Türkiye


Funda YILMAZ Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0003-1837-6498
Türkiye


Ulus Ali ŞANLI Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0002-0062-6105
Türkiye


Ayfer HAYDAROĞLU Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-5709-0981
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 28 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 5 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { etd814910, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {25 - 32}, doi = {10.19161/etd.814910}, title = {Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri}, key = {cite}, author = {Sert, Fatma and Özkök, Serdar and Oruç, Nevin and Ünalp, Ömer and Yalman, Deniz and Nart, Deniz and Aydın, Ahmet and Uguz, Alper and Karabulut, Bülent and Yılmaz, Funda and Şanlı, Ulus Ali and Haydaroğlu, Ayfer} }
APA Sert, F. , Özkök, S. , Oruç, N. , Ünalp, Ö. , Yalman, D. , Nart, D. , Aydın, A. , Uguz, A. , Karabulut, B. , Yılmaz, F. , Şanlı, U. A. & Haydaroğlu, A. (2020). Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri . Ege Tıp Dergisi , Cilt: 59 Özel Sayı: 1 (Onkoloji) , 25-32 . DOI: 10.19161/etd.814910
MLA Sert, F. , Özkök, S. , Oruç, N. , Ünalp, Ö. , Yalman, D. , Nart, D. , Aydın, A. , Uguz, A. , Karabulut, B. , Yılmaz, F. , Şanlı, U. A. , Haydaroğlu, A. "Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri" . Ege Tıp Dergisi (2020 ): 25-32 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/57496/814910>
Chicago Sert, F. , Özkök, S. , Oruç, N. , Ünalp, Ö. , Yalman, D. , Nart, D. , Aydın, A. , Uguz, A. , Karabulut, B. , Yılmaz, F. , Şanlı, U. A. , Haydaroğlu, A. "Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi (2020 ): 25-32
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri AU - Fatma Sert , Serdar Özkök , Nevin Oruç , Ömer Ünalp , Deniz Yalman , Deniz Nart , Ahmet Aydın , Alper Uguz , Bülent Karabulut , Funda Yılmaz , Ulus Ali Şanlı , Ayfer Haydaroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.814910 DO - 10.19161/etd.814910 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 32 VL - IS - SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.814910 UR - https://doi.org/10.19161/etd.814910 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri %A Fatma Sert , Serdar Özkök , Nevin Oruç , Ömer Ünalp , Deniz Yalman , Deniz Nart , Ahmet Aydın , Alper Uguz , Bülent Karabulut , Funda Yılmaz , Ulus Ali Şanlı , Ayfer Haydaroğlu %T Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V %N %R doi: 10.19161/etd.814910 %U 10.19161/etd.814910
ISNAD Sert, Fatma , Özkök, Serdar , Oruç, Nevin , Ünalp, Ömer , Yalman, Deniz , Nart, Deniz , Aydın, Ahmet , Uguz, Alper , Karabulut, Bülent , Yılmaz, Funda , Şanlı, Ulus Ali , Haydaroğlu, Ayfer . "Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri". Ege Tıp Dergisi / (Ekim 2020): 25-32 . https://doi.org/10.19161/etd.814910
AMA Sert F. , Özkök S. , Oruç N. , Ünalp Ö. , Yalman D. , Nart D. , Aydın A. , Uguz A. , Karabulut B. , Yılmaz F. , Şanlı U. A. , Haydaroğlu A. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri. ETD. 2020; 25-32.
Vancouver Sert F. , Özkök S. , Oruç N. , Ünalp Ö. , Yalman D. , Nart D. , Aydın A. , Uguz A. , Karabulut B. , Yılmaz F. , Şanlı U. A. , Haydaroğlu A. Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri. Ege Tıp Dergisi. 2020; 25-32.
IEEE F. Sert , S. Özkök , N. Oruç , Ö. Ünalp , D. Yalman , D. Nart , A. Aydın , A. Uguz , B. Karabulut , F. Yılmaz , U. A. Şanlı ve A. Haydaroğlu , "Ege Üniversitesi hastanesi veri tabanındaki pankreas kanserlerinin epidemiyolojik ve genel sağkalım özellikleri", Ege Tıp Dergisi, ss. 25-32, Eki. 2020, doi:10.19161/etd.814910

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif