Cilt: 59 - Sayı: 3

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

1. IR spektroskopi kullanılarak in vitro meme kanser kök hücrelerinin araştırılması

Araştırma Makalesi

2. Percutaneous repair of Achilles tendon rupture: is it safe and reliable?

Araştırma Makalesi

3. Femur boyun kırıklarında kırık lokalizasyonunun instabilite ile ilişkisi: Biyomekanik çalışma

Araştırma Makalesi

5. Yoğun bakım hastalarında serum CRP düzeylerinin sepsis değerlendirmesindeki yeri

Araştırma Makalesi

7. Dorsal approach technique for the visualization of the aortic arch

Araştırma Makalesi

9. 65 yaş ve üzeri olgular için düzenlenen adli raporların retrospektif incelenmesi

Araştırma Makalesi

10. 50 yaş ve üzeri hastalarda üst gastrointestinal sistem konvansiyonel radyografik görüntülemelerinin değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

12. Tirotoksikoz nedenli erektil disfonksiyon üzerine sildenafil etkisinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

13. Intestinal obstruction caused by internal herniation as a complication of Meckel's diverticulum

Olgu Sunumu

14. Adneksiyal kitleyi taklit eden ileum kökenli gastrointestinal stromal tümör

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif