Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Retrospective evaluation of patients who need social service interview in emergency department

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 402 - 406, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037758

Öz

Aim: In this study, we wanted to investigate the characteristics of patients who applied to a tertiary university hospital emergency department and underwent social service assessment. Materials and Methods: We included patients who presented to the emergency department between 2012 and 2019 and underwent social service assessment. We retrospectively searched the demographic and clinical characteristics of the patients by patient file records. Results: The study population consisted of 243 patients. The mean age was 55.6 ± 20.3 years, and 65.8% (n: 160) of the patients were male. The most common reasons for requesting social work evaluation are accommodation (36.2%), transportation (30.0%), and guidance services (18.9%) needs of patients. The most common supports of social workers occurred as; counseling (28.4%), reaching relatives (23%), contacting the Provincial Directorate of Family, Labor and Social Services (20.6%), and psycho-social interview (15.2%). After the evaluation, it was determined that the social workers referred 35.7% (n: 84) of the patients to the institution, 23.4% delivered to their relatives (n: 55), and 16.6% (n: 39) placed in the institution. Conclusion: There is a need for social workers in emergency departments. Accommodation and transfer problems are the most common reasons for seeking social service support. The awareness of emergency medicine professionals about the scope of social work practices should be increased. Full-time social workers need to be present in emergency departments to be able to contact more patients.

Kaynakça

 • Bywaters P, Mcleod E, Fisher J, Cooke M, Swann G. Good intentions, increased inequities: Developing social care services in Emergency Departments in the UK. Heal Soc Care Community. 2011; 19 (5): 460–7.
 • Gordon JA. Cost-Benefit Analysis of Social Work Services in the Emergency Department: A Conceptual Model. Academic Emergency Medıcıne. 2001; 8 (1): 54-60.
 • Moore M, Whiteside LK, Dotolo D, et al. The role of social work in providing mental health services and care coordination in an urban trauma center emergency department. Psychiatr Serv. 2016; 67 (12): 1348–54.
 • Mahajan P, Stanley R, Ross KW, Clark L, Sandberg K, Lichtenstein R. Evaluation of an Emergency Department-Based Enrollment Program for Uninsured Children. Annals ofEmergency Medicine.2005; 45 (3): 245-50.
 • Wong TW, Chung M, Chan C. A survey of medical social services in local Accident and Emergency departments. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2001; 8 (3): 135-39.
 • Özbesler C, İçağasioğlu ÇA. Hastane Ortamında Sosyal Hizmet Uygulamaları: Ankara Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2010; 21 (2): 31-46.
 • Özbesler C. Hasta Yaşam Kalitesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Önemi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2013; 2 (2): 6-12.
 • Yavuz B, Çakın E, Çalgı B, Doğan S, Özüçelik DN. Hastanede Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Tıbbi Sosyal Hizmet Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Acil Tıp Derneği Dergisi. 2020; 1 (3): 23-38.
 • Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi. Web adresi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1349,img071372pdf.pdf?0 Erişim tarihi:24.05.2021.
 • Yıldırım B, Başer AO. Acil Servis Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Müracaatçı Profili ve Sosyal Hizmet Mülakatında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2019; 30 (1): 286-308.

Acil serviste tıbbi sosyal hizmet müdahalesi gereksinimi olan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 402 - 406, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037758

Öz

Amaç: Bu çalışmada, bir üçüncü basamak üniversite hastanesi acil servisine başvuran ve sosyal hizmet değerlendirmesi yapılan hastaların özellikleri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Acil servise 2012-2019 yılları arasında başvuran ve sosyal hizmet değerlendirmesi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta dosya kayıtları retrospektif olarak taranarak, hastaların demografik ve klinik özellikleri araştırıldı. Bulgular: Çalışma popülasyonu 243 hastadan oluştu. Ortalama yaş 55,6 ± 20,3 olarak belirlendi ve hastaların %65,8’i erkekti (n:160). Sosyal hizmet değerlendirmesinin talep edilmesinin en yaygın nedenleri, hastaların barınma (%36,2), ulaşım (%30,0) ve rehberlik hizmetleri (%18,9) ihtiyaçlarıydı. Sosyal hizmet birimi tarafından hastalara en sık; danışmanlık (%28,4), hasta yakınlarına ulaşma (%23), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile temasa geçilmesi (%20,6), psiko-sosyal görüşme (%15,2) şeklinde hizmet verildiği belirlendi. Hastaların sosyal hizmet birimi değerlendirmesi sonrası % 35,7’sinin kuruma yönlendirildiği (n:84), %23,4’ünün yakınlarına teslim edildiği (n:55), %16,6’sının da kuruma yerleştirildiği (n:39) saptandı. Sonuç: Acil servislerde sosyal hizmet uzmanı değerlendirmesine ihtiyaç duyulur. Barınma ve ulaşım sorunları en sık sosyal hizmet desteği istenme nedenleridir. Acil servis çalışanlarının sosyal hizmet uygulamalarının kapsamı hakkında farkındalıklarının artırılması gerekir. Acil servislerde tam zamanlı sosyal hizmet görevlilerinin daha fazla hastaya temas edebilmek için bulunması gereklidir.

Kaynakça

 • Bywaters P, Mcleod E, Fisher J, Cooke M, Swann G. Good intentions, increased inequities: Developing social care services in Emergency Departments in the UK. Heal Soc Care Community. 2011; 19 (5): 460–7.
 • Gordon JA. Cost-Benefit Analysis of Social Work Services in the Emergency Department: A Conceptual Model. Academic Emergency Medıcıne. 2001; 8 (1): 54-60.
 • Moore M, Whiteside LK, Dotolo D, et al. The role of social work in providing mental health services and care coordination in an urban trauma center emergency department. Psychiatr Serv. 2016; 67 (12): 1348–54.
 • Mahajan P, Stanley R, Ross KW, Clark L, Sandberg K, Lichtenstein R. Evaluation of an Emergency Department-Based Enrollment Program for Uninsured Children. Annals ofEmergency Medicine.2005; 45 (3): 245-50.
 • Wong TW, Chung M, Chan C. A survey of medical social services in local Accident and Emergency departments. Hong Kong Journal of Emergency Medicine. 2001; 8 (3): 135-39.
 • Özbesler C, İçağasioğlu ÇA. Hastane Ortamında Sosyal Hizmet Uygulamaları: Ankara Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2010; 21 (2): 31-46.
 • Özbesler C. Hasta Yaşam Kalitesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Önemi. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. 2013; 2 (2): 6-12.
 • Yavuz B, Çakın E, Çalgı B, Doğan S, Özüçelik DN. Hastanede Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Tıbbi Sosyal Hizmet Farkındalığının Değerlendirilmesi. Afet ve Acil Tıp Derneği Dergisi. 2020; 1 (3): 23-38.
 • Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi. Web adresi: https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/1349,img071372pdf.pdf?0 Erişim tarihi:24.05.2021.
 • Yıldırım B, Başer AO. Acil Servis Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri, Müracaatçı Profili ve Sosyal Hizmet Mülakatında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2019; 30 (1): 286-308.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sercan YALÇINLI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0003-1780-8391
Türkiye


Funda KARBEK AKARCA Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0003-2455-8044
Türkiye


Berna YERDELEN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-9672-5281
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 31 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Yalçınlı S. , Karbek Akarca F. , Yerdelen B. Acil serviste tıbbi sosyal hizmet müdahalesi gereksinimi olan hastaların retrospektif değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(4): 402-406.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif