Volume: 41 Issue: 2, 6/1/02

Year: 2002

Research Articles

 

4. DENEYSEL KARACİĞER İSKEMİ-REPERFÜZYON OLUŞTURULAN SIÇANLARDA E VİTAMİNİ VE KAFEİK ASİT FENETİL ESTER'İN (CAPE) METABOLİK ENZİMLERE ETKİLERİ

 

6. MİDE ADENOKARSİNOMLARININ LOKALİZASYONUNDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

 

9. PELVİK OPERASYONLARDA MESANE VE ÜRETER YARALANMALARI

Case Reports

 

10. TRIZOMI 13'ÜN PRENATAL TANISI: OLGU SUNUMU

 

11. OVERİN PRİMER RABDOMYOSARKOMU: OLGU SUNUMU

 

12. RENAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM : OLGU SUNUMU

 

13. İKİZ BEBEKLERİN BİRİNDE FETAL SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ : OLGU SUNUMU

 

14. ASEMPTOMATİK NEONATAL KOLELİTİYAZİS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ