Volume: 39 Issue: 1, 3/1/00

Year: 2000

Research Articles

 

2. KRONİK C HEPATİTİNDE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: KRONİK B HEPATİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

 

4. AMNİYOTİK SIVI HÜCRE KÜLTÜRÜNDE AÇIK VE KAPALI SİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

5. ÇOCUK YAŞ GRUBU HİPERTANSİYONLARININ TOPLU SONUÇLARI

 

6. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAĞIŞIKLAMA DURUMU

 

7. PARKİNSON HASTALIĞINDAKİ SES DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

9. KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA ULTRASONOGRAFİK BULGULAR

 

11. RADYALÖN KOL SERBEST FLEBİ UYGULAMALARI

Case Reports

 

15. TRIPLE TÜMÖR ( SİGMOİD KOLON, BÖBREK VE RETROPERİTON): OLGU SUNUMU